Comments

  1. Anonymous says

    Very fun … love it!! My children are all grown up now, but I’m going to need your website for when the grandchildren come!!!

    • says

      Hej Smagslf8jer,I har virkelig nogle le6kre opetrifksr og en god blog. Dog har jeg beme6rket at ne5r jeg prf8ver at klikke pe5 flere af billederne, se5 bliver jeg guidet ind til noget der hedder Photobucket i stedet for selve opetrifksrne. Me5ske burde i ge5 igennem dem, bare for at tjekke. Lidt tre6ls ne5r jeg nu helst ville have fat i opetrifksrne og ikke galleriet :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *